The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 238

Slavic languages words similarities with Polish


OP Vlad1234 18 | 1,046
27 May 2013 #31
Trees in Slavic languages have gender for a certain.And willow as you guessed it correct is of femenine gender.
Dub and Kl'on in Russian are on contrary masculine.
Genders are present in other European languages as well.French is one more example.German has three genders
as well.So English is rather exception.Six cases?Possibly.But Polish and Ukrainian have seven.
Wulkan - | 3,243
27 May 2013 #32
Trees in Slavic languages have gender for a certain.And willow as you guessed it correct is of femenine gender.
Dub and Kl'on in Russian are on contrary masculine.

Sweet Jesus! he was only joking about the trees because you spelled it wrong, you understand Martini?

youtube.com/watch?v=Rwaz5H7C1bs
Lyzko
27 May 2013 #33
Exactly, Volodya/Vlad!

People here often write English phonetically as they hear it pronounced by other non-native English speakers, no prob whatsoever, dude:-)
FlaglessPole 4 | 669
28 May 2013 #34
yes yes of course but YOU know better... please Vlad, kindly from the bottom of my heart ( and here I'm worried about my eyesight as well, as my eyes start welling up with puke seeing this never-fvcking-ending testament to your obtuseness) and with sugar on top, and every shred of empathy and sympathy I could possibly muster; I implore you to BACK OFF! (once and for all)

Dear moderator: BACK OFF and FVCK OFF have completely different connotations, I'd rather you chucked my post into the bin instead of modifying it. BACK-OFF implies some sort of exclusivity to this thread on my part where I have none. I just wanted him to fvck off - a perfectly reasonable request under the circumstances. However it appears that Lyzko's polyglot passion works much better to all kinds of other effects... smoothing the waves and giving me to time to figure out how to make Vlad fvck off.
Lenka 3 | 3,127
28 May 2013 #35
I will be happy to edit your post if you'd tell me to what I should change the back off/
Ironside 51 | 11,291
28 May 2013 #36
ould we tell on basis of this words comparison that Slovak is definitely closer to Polish than Russian?

What a difference does it make in the general order of things?
OP Vlad1234 18 | 1,046
28 May 2013 #37
It's imortant to know for a people where their roots stem from.And not to be ignorant.

English - Polish - Ukrainian - Slovak

Skin - Skóra - Szkira - Kože
Joke - żart - żart - vtip, žart
Powerfull - Potężny - Potużnyj - Výkonný
Step - Krok - Krok - Krok
Duck - Kaczka - Kaczka - Kaèica
Flooring - Podłoga - Pidloga - Podlaha
Hour - Godzina - Godyna - Hodina
Time - Czas - Czas - èas
Account - Rachunek - Rachunok - úèet
Movement - Ruch - Ruch - Pohyb
Amber - Bursztyn - Bursztyn
Emarald - Szmaragd - Smaragd - Smaragd
Patch - łata - latka - škvrna
Puddle - Kałuża - Kaliuża - Kaluże
Shave - Golić - Golyty - Oholit'
Watermelon - Arbuz, kawon - Kawun - Vodný melón
Ironside 51 | 11,291
28 May 2013 #38
It's imortant to know for a people where their roots stem from.And not to be ignorant.

Roots and a language could be two different things. Also even if tribes 2000 years were close knitted they went their own ways and developed for the most part their own distinctive culture.

Those who failed to do so and have developed partial not complete culture are seeking for some mythical roots in their language.
Wulkan - | 3,243
28 May 2013 #39
It's imortant to know for a people where their roots stem from.And not to be ignorant.

so far you are the one who is ignorant here
OP Vlad1234 18 | 1,046
28 May 2013 #40
Roots and a language could be two different things. Also even if tribes 2000 years were close knitted they went their own ways and developed for the most part their own distinctive culture.

Which exactly tribes do you mean?If you talk about Slavic tribes there was no any mention of them before 6-th century AD.And based on language proximity and other data I think that predecessors of modern Poles and modern Ukrainians completely separated no more then 1200 years ago.What is not terribly long term.But even after that significant parts of Ukraine were under Polish rule for 500 years, there was lot of intermixing,cultural exchange,etc.

Distinct culture is a good thing.When people develope their distinct cultures it allows to make cultural exchange later and benefit each other.
Many Poles claim that they admire with some Russian writers,composers.And contra.
Wulkan - | 3,243
28 May 2013 #41
And based on language proximity and other data I thinkthat predecessors of modern Poles and modern Ukrainians completely separated no more then 1200 years ago

leave the thinking to the scientists.
Lyzko
28 May 2013 #42
I agree, Ironside! What a difference it makes to know a little more than we did before ^^
LOL

Oh, I'm sorry there fella:-) Did I miss your meaning again, stupid me??

"What difference does it make..." without "a" he-he (chuckle) BIG difference in your sentence!!

Guess the difference between a mistake and a mere slip's that a mistake is merely a typo that's overstayed it's welcome (...quoting Mark Twain)

Thanks for the kudos, Flagless!
Wasn't trying though to get you to "make Vlad f****k off", merely to show that mispronunciation often filters through into our writing, that's all:-)
OP Vlad1234 18 | 1,046
5 Jun 2013 #43
English - Polish - Russian

Gut - Jelito, kiszka - Kiszka
Strap - Rzemień - Riemień
Apiary - Pasieka - Pasieka
Catfish - Sum - Som
Bruise - Siniak - Siniak
Wedge - Klin - Klin
Top - Powierzchnia - Powierchnost'
Plan - Zamysł - Zamysel
Harness - Uprząż - Upriaż
Stirrups - Strzemiona - Stremiena
Prophet - Prorok - Prorok
Wax - Wosk - Wosk
Groats - Krupa - Krupa
Bridle - Uzda - Uzda, uzdiećka
Wolverine - Rosomak - Rosomacha
Difference - Różnica - Raznica
Evenly - Równomiernie, rowno - Rawnomierno, rowno
Silver - Srebro - Serebro
Bless - Błogosławić - Blagoslowit'
Blizzard - Buran - Buran
Lush - Bujny - Bujnyj, pyshnyj
Warmer - Grzałka, grejnik - Grelka
Propensity - Skłonność - Sklonnost'
Labours - Trud - Trud
Matchmaker - Swat - Swat, swacha
Cauldron - Kocioł - Kotiol
Duel - Pojedynek - Pojedinok
Beetle - Chrząszcz, żuk - żuk

English - Polish - Ukrainian - Slovak

Ass - Dupa - Dupa - Rit'
Plant - Roślina - Roslyna - Rastlina
Chain - łańcuch - lancug - ret'az
Bathhouse - łaźnia - laznia - kúpeľný dom
Lightning - Pioron, błyskawica - Blyskawka, pierun - Blesk, blýskanie
Beak - Dziób - Dziob - Zobák

English - Polish - Russian

Nit - Gnida - Gnida
Badge - Znaczek - Znaczok
Strive - Starać się - Starat'sia
Stepfather - Ojczym - Otczim
Income - Dochód - Dochod
Treatment - Leczenie - Leczenije
Skull - Czaszka, czerep - Czerep
Grater - Tarka - Tiorka
Nobody - Nikt - Nikto
Carving - Rzeźba - Riez'ba
Trailer - Przyczepa - Pricep
Song - Piosenka, pieśń - Piesnia, piesenka
Alcove - Nisza - Nisza
Loaf - Bochenek, bułka - Buchanka, bulka
Spike - Kolec, kłos - Kolos
Noise - Hałas, szum - Szum
Quiver - Kołczan - Kolczan
Infection - Zakażenie, zarazić - Zarażenije, zarazit'
Hank - Motek - Motok
Substrate - Podłoże - Podlożka
Lame - Chromy, kulawy - Chromoj
Jay - Sójka - Sojka
Submissive - Pokorny, posłuszny - Pokornyj, poslusznyj
Trembling - Drżenie - Drożanije
Potter - Garncarz - Gonczar
Circle - Krąg - Krug
Sheepfold - Owczarnia - Owcziarnia
Waterfall - Wodospad - Wodopad
Wheelbarrow - Taczki - Taczka
Plunder - Grabież, grabić - Grabioż, grabit'
Plash - Plusk - Plesk
Poll - Głosowanie - Golosowanije
Novel - Powieść - Powiest'
Resurrection - Wskrzeszenie - Woskreszenije
Creak - Skrzypieć, skrzyp, skrzypienie - Skripiet', skrip, skripienije
Flail - Cep - Cep
Wise - Mądry - Mudryj
Ash - Jesion, jasień (?) - Jasień
Mold - Pleśń - Plesień
Conductor - Przewodnik - Prowodnik
Devour - Pożerać - Pożyrat'
Degenerate - Zwyrodnialec, wyrodek - Wyrodok
Clairvoyant - Jasnowidz - Jasnowidec
Acer pseudoplatanus - Jawor - Jawor
Formidable - Grozny - Groznyj
Birch-rod - Rózga - Rozga
Order - Porządek - Poriadok
Hump - Garb - Gorb
Greeting - Pokłon - Poklon
Doze - Drzemać - Driemat'
Snore - Chrapanie - Chrap, Chrapienije
Chase - Pościg, pogoń - Pogońa
Spread - Rozprzestrzeniać się - Rasprostraniat'
Screening - Odsiew - Otsiew
Help - Pomogać - Pomogat'
Hauberk - Kolczuga - Kolczuga
Governor - Wojewoda - Wojewoda
Inn - Karczma - Korczma
Cornfield - Niwa - Niwa
Retinue - świta - swita

Archaic

Forest - Bór - Bor
Village - Wieś - Wies'

What is correct name for Ash-tree in Polish? Jasień is central or sub-dialectic?
Foreigner4 12 | 1,768
2 Jul 2013 #44
If you're interested in the similarities among the Slavic languages then you owe it to yourself to check out
slovio.com
OP Vlad1234 18 | 1,046
2 Jul 2013 #45
If this project is designed to bring Slavic nations closer, that's good. But honestly, I do not think that inventing even more Slavic languages is good idea.

I think it would be better to either study English and use it as lang. of international communication, or slowly reform Slavic languages making them reasonably closer to each other and easier to pronounce.
Polonius3 1,000 | 12,446
2 Jul 2013 #46
Why don't you also add Russian? That'd show in which cases Ukrainian is closer to Russian or Polish.
Wulkan - | 3,243
2 Jul 2013 #47
or slowly reform Slavic languages making them reasonably closer to each other and easier to pronounce.

this is one of the dumbest things I have heard in a long time
OP Vlad1234 18 | 1,046
2 Jul 2013 #48
Why don't you also add Russian? That'd show in which cases Ukrainian is closer to Russian or Polish.

??? I provided comparison of Polish to Russian mostly. Ukrainian is still unstable language. Different redactions of this language make
it less or more similar to Russian constantly. For example I always thought that "thank you" in Ukrainian is "d'akuju" while Google translator

gives "spasybo" as main variant and closer to Russian. And many other examples. I'm a bit frustrated.
Lyzko
2 Jul 2013 #49
Both Polish "dziękować" and Ukrainian "d'jakuvit" derive from the German "danken":-) The Russian "spasibo" (Blessing to G_d, literally) is of pure Slavic origin! The Slovene "beseda" (word) has an equivalent word of like sound and pronunciation in Russian, but a DIFFERENT meaning. The Russian word for "word" is, of course, "slovo" ^^
OP Vlad1234 18 | 1,046
3 Jul 2013 #50
Both Polish "dziękować" and Ukrainian "d'jakuvit" derive from the German "danken"

Could be, but I've read there is also version that this word could have general Indo-European history.
Especially if we take in account how widely used similar words.
Dutch «dank», English «thank», Scandinavian «tak», «takk»), Czech «děkuji», Polish «dziękuję», Slovak «ïakujem», Belorussian «дзякуй».
In Ukrainian there is no word "d'akuvit". Interjection - "d'akuju", verb (general form) - "d'akuvaty".
Actually there is many words similar between Slavic and Germanic languages which could have common Indo-European origin. Even between
Russian and English.
Polonius3 1,000 | 12,446
3 Jul 2013 #51
Blessing to G_d, literally

Isn't the literal meaning 'may God save you'? (spasi Bog). That's similar to our Polish 'Bóg zapłać (may God repay you).
Lyzko
3 Jul 2013 #52
Yes, you're correct! I kept puzzling out that one after I sent the last post:-)
Apropos, Czech "Chvala!" is probably related to Polish "chwalić"
:-)
Lyzko
3 Jul 2013 #54
Croatian then:-)

Apologies, Madźiu ^^
delphiandomine 88 | 18,430
4 Jul 2013 #55
Croatian then:-)

Not BCMS too ;) Hvala is the word you're looking for :)

Wonder where Hvala comes from, though?
OP Vlad1234 18 | 1,046
4 Jul 2013 #56
From Proto-Slavic *xvala.
en.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Bulgarian: хвала
Russian: хвала
Serbo-Croatian: hvala
Magdalena 3 | 1,837
4 Jul 2013 #57
forum.wordreference.com/showthread.php?t=289512

Interesting etymology :-)
Lyzko
4 Jul 2013 #58
Once again, right church, wrong pewLOL

It may be related to Polish CHYwalić, resp. "POchywalić", indicating "inclining toward(s)", as a sign of deep respect, e.g. the Polish expression "Pochywalony" meaning roughly, "Your servant" or the like, a response of religious piety by the person who replies using this word:-)

I could be wrong, but my linguistic forrays do on occasion lead me to discover some gems.

Many thanks, Magdalena!
Magdalena 3 | 1,837
4 Jul 2013 #59
It may be related to Polish CHYwalić, resp. "POchywalić", indicating "inclining toward(s)",

Sorry, completely wrong on this one. You've messed up pochwalić, pochwalony (verb "to praise", adj. "praised") with pochylać, pochylony (verb "to stoop, to bend over smth.", adj. "stooping", "leaning"). There is absolutely no connection between those words.

BTW, "pochwalony" does not mean "your servant", it means "praise (the Lord)" - the full phrase is "niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" to which the correct response would be "na wieki wieków".
Lyzko
4 Jul 2013 #60
I goofed because I confused two separate verbs with two aspectual forms of the same verb, which turned out to simply be my glitch, that's all:-)

Thank you once again!


Home / Language / Slavic languages words similarities with Polish
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.