The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Po polsku  % width posts: NEW

Pracować jako ratownik medyczne w Polsce


OsirisWoody
12 Dec 2023 #1
Dzień dobry, jestem Osiris. Jestem pielęgniarzem i ratownik medyczne student z Skocje. Chęcę mieszkać w Polsce z moją dziewczyna w Krakowie więc uczę się polskiego, ale mowiem tylko troją polski. Chęcę pracować jako ratownik medyczne, więc potrzebuję porady. Dziękuje!


Home / Po polsku / Pracować jako ratownik medyczne w Polsce