The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 4

Looking for help with Polish handwriting


WGroleau
12 Jul 2017 #1
All my wife's Polish-speaking relatives have passed on, but I have a note from one of them that I would like to translate. But I am only a beginner and can't look up words if I don't know how they are spelled. Would someone be kind enough to correct my transcription attempt? An image of the note is at

Polish handwriting

and my transcription attempt is:

Droga Ruzia i cała twojor
famieli bardzo mi jėst
pszy kro ze ja pierwy nie
wiedziałir e was taki
smutek spodkał ze wasz
łatus juz was odesgeolł noi
zawdy ale to nie trzow
bardzo roz paczać bo my
wszyscy pomału pò od
hodzimy z tego padołu.
ja była w pią n tek po robocie
w Aubourn q odziny i Emly
mnie spotkała ito lmi murocła
ze wasz łatuṡ umart
a w tidy w lutem jok byłam to
ja niersbiła byłam zajsłaciṡ
takse i ani u Emly nie było
bo m nie mocno blecy balały
to sie spieszyło do łuszko.
a dziṡ tesz był Joe z Kobieto
i jėj Siostro i Szwagier i syn
jechały do Aubrun ale ja tesz
nie chciało jechać bo zeszły
tydzień Joe pospcinał dosyi
Ruzio to dziṡ pomogły spalić
o ja jur zmȩczona to puj de
tesz na łuszko łutaj tesz ludzie
horujo i duzo znajomych po
umierało zasyłam wam wszyst
kiėmi Pozdrowienia i zpȯłszuje wan
smułsk Helena
Looker - | 1,132
13 Jul 2017 #2
I try to convert this letter to the more modern Polish and correct some grammar mistakes to make it more understandable.

Droga Ruzia i cała twoja rodzinka, bardzo jest mi przykro że ja pierwsza nie dowiedziałam się, że was taki smutek spotkał, że wasz tatuś już od was odszedł na zawsze, ale to nie trzeba rozpaczać, bo my wszyscy pomału poodchodzimy z tego padołu.

Ja byłam w piątek po pracy w Auburn 2 godziny i Emily mnie spotkała to mi mówiła, że wasz tatuś umarł.

The very beginning of the second page is not clear for me (the meaning)
a wtedy w lutym jak byłam to ja nie robiła byłam zapłacić, także ani u Emily nie byłam, bo mnie mocno plecy bolały, to się spieszyłam do łóżka. A dziś też był Joe z kobietą i jej siostrą i szwagier, i syn - jechali do Auburn, ale ja też nie chciałam jechać, bo w zeszły tydzień Joe poobcinał dosyć róż, to dziś pomogły spalić (?), a ja już zmęczona to pójdę też na łóżko. Tutaj też ludzie chorują i dużo znajomych poumierało, zasyłam wam wszystkim pozdrowienia i współczuję wasz smutek. Helena.

Next, if nobody do it earlier, I'll try to translate it for English, but maybe tomorrow at the earliest.
Looker - | 1,132
17 Jul 2017 #3
Dear Ruzia and whole of your family, I regret that it wasn't me first who knew about this sadness which happened to all of you, that your daddy is gone forever, but we don't need to despair, because we all will be gone someday eventually.

I was Friday after work in Auburn for 2 hours and I met with Emily who told me that your Daddy has died.
And in February (...) I haven't see Emily, because my back was hurting me, and I rushed to bed. Today Joe with a woman and her sister and brother in law, also son - they all went to Auburn, but I wasn't eager to drive, because last week Joe have cut enough of roses, and they(?) helped me to burn them, and now I'm tired and going to bed already. Here people got sick too, and a lot of friends have died, I am sending to you all many greetings and I feel sorry for your grief. Helena.

JWierzba
25 May 2021 #4
Hi! This handwriting looks so much like my gran's aunt's Helen Rozwód from Marcellus. She was sending letters to my granny and they look literally the same! And The names Emily and Joe appear in them too. What a coincidence! Do you still need help translation it?

WGroleau
Sorry I didn't notice that it's already translate.


Home / Language / Looking for help with Polish handwriting
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.