The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Po polsku  % width posts: 2

Prawo do pracy po ukończeniu studiów w Polsce dla cudzoziemca


Guest
20 Jan 2015 #1
Jestem zainteresowany, jakie prawa ma cudzoziemcy (nie z Uniji Europejskey) do pracy w Polsce po otrzymaniu dyploma magistra ? Czy ogranicza się tylko jeden rok na znalezienie pracy? Jake ustawodawstwo reguluje ten problem?
Looker - | 1,119
28 Jan 2015 #2
Przepisy dla cudzoziemców w Polsce reguluje Ustawa o cudzoziemcach.

Zgodnie z nową wersją ustawy, która weszła w życie 1 maja 2014 roku, zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni udziela się na okres 1 roku.

Patrz Art. 190 pkt 3 (i powiązany Art. 187 pkt 2)
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001650


Home / Po polsku / Prawo do pracy po ukończeniu studiów w Polsce dla cudzoziemca
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.