The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Po polsku  % width posts: 2

Mulatek Obambo


Polonius3 1,000 | 12,448
27 Jun 2015 #1
Mulatek Obambo w Waszyngotnie mieszka
Pro-gejowski jest ten brunatny koleżka.
Ogłosił wszem wobec, że w Ameryce wszędzie
Chłop z chłopem teraz żenić się będzie.
Co z tego wyniknie dopiero się okaże,
Gdy ISIS na tamtejsze wtargnie plaże.
Nathans
27 Jun 2015 #2
Najgorsze w tym wszystkim, że cała Ameryka,
Dała się zrobić w ciula przez tego Kenijczyka.
Cokolwiek warte było przez wieki,
Teraz zamknięto w tekach bezpieki.
Wolność pozorna w ajfonach została,
A prawda skarcona historią się stała.

Home / Po polsku / Mulatek Obambo
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.