The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Posts by kubaa538  

Joined: 4 Apr 2012 / Male ♂
Last Post: 12 Apr 2012
Threads: -
Posts: 4

Speaks Polish?: tak

Displayed posts: 4
sort: Latest first   Oldest first
kubaa538   
12 Apr 2012
Po polsku / Rodzina zastępcza [10]

To co mówi Zazulka jest prawdą. Akurat te starsze seriale bez problemu działają poza Polską.
kubaa538   
4 Apr 2012
Language / chodźmy vs idźmy? [32]

Idziemy do domu - We walk to home
Chodźmy do domu - Let's go to the home