Return PolishForums LIVE
  PolishForums Archive :
Archives - 2005-2009 / Language  % width 4

'Getting married' vocab/usage


czarnykot 16 | 28  
23 May 2008 /  #1
Situation: Romek and Agnieszka are getting married:
1) pobierać się:
Dzisiaj Romek i Agnieszka pobierają się - correct/poprawny?
2) żenić się z + Instr. (ożenić się perfective
Dzisiaj Romek żeni się z Agnieszką
Wczoraj Romek ożeniał się z Agnieszką
3) wychodzić za mąż za + Acc. (wyjść perfective
Dzisiaj Agnieszka wychodzi za mąż za Romka
Wczoraj Agnieszka wyszła za mąż za Romka
Are sentences in 2) and 3) also correct? Is this how these verbs are used?

Also there is the verb 'poślubić' - This is a transitive verb according to a good dictionaries ie 'poślubić' takes a direct object. Can someone please give me a couple of examples of how to use 'poślubić' in 'the marrying context'? Possibly:

Dzisiaj Romek poślubi Agnieszkę i Agnieszka poślubi Romka ???

Many thanks in advance
gosiaczek 1 | 85  
23 May 2008 /  #2
1) pobierać się:
Dzisiaj Romek i Agnieszka pobierają się - correct

correct

Wczoraj Romek ożeniał się z Agnieszką

Wczoraj Romek ożen się z Agnieszką

Dzisiaj Agnieszka wychodzi za mąż za Romka
Wczoraj Agnieszka wyszła za mąż za Romka

correctYou can also say: Dzisiaj Agnieszka wychodzi za Romka.

Is this how these verbs are used?

yes:)

Dzisiaj Romek poślubi Agnieszkę i Agnieszka poślubi Romka ???

Sure. But it sounds a bit strange if you put "poślubić" twice in a sentence. It's obvious that if Romek marries Agnieszka, she marries him too:) But the verb is used correctly.
OP czarnykot 16 | 28  
23 May 2008 /  #3
Dzisiaj Romek poślubi Agnieszkę

Cześć gosiaczek!
Dziękuję za odpowiedź. I dziękuję za poprawkę 'ożenił' i nie !'ożeniał'. Teraz inne małe pytanie:
Do Polish people use the imperfective verb 'poślubiać'?
IF they do should it then be:
Dzisiaj Romek poślubia Agnieszkę... AND:
Wczoraj Romek poślubił Agnieszkę ???
Krzysztof 2 | 973  
23 May 2008 /  #4
Do Polish people use the imperfective verb 'poślubiać'?
IF they do should it then be:
Dzisiaj Romek poślubia Agnieszkę...

No, it's better to say "brać ślub z +Instr.:
Dzisiaj Romek bierze ślub z Agnieszką.

Wczoraj Romek poślubił Agnieszkę

(here it's the perfective form of "poślubić" imperfective would be "poślubiał", but as I said imperfective form isn't used)

Besides, the verb poślubić itself is a little too solemn for everyday use. Normally you'd use the above expression (brać/wziąć ślub + Instr.).

Wczoraj Romek wziął ślub z Agnieszką
Wczoraj Romek brał ślub z Agnieszką (but the imperfective form requires special circumstancies, normally you'd say "wziął" - perfective).

Archives - 2005-2009 / Language / 'Getting married' vocab/usageArchived