Return PolishForums LIVE
  PolishForums Archive :
Archives - 2005-2009 / Language  % width 6

MLEĆ VERB - EVEN NATIVE POLES MUCK UP THIS


Polonius3 1,000 | 12,446  
9 Sep 2009 /  #1
Back in the commie days bean coffee was sold in Poland and the shop assistants would ask the customer: 'Zmielić Panu?' (instead of the correct infinitive zemleć). I have also noticed that there are also problems with this verb in the present tense with people saying: mieli jęzorem instead of miele jęzorem.

Can anyone explain why?
Ziemowit 14 | 4,361  
9 Sep 2009 /  #2
True, it's a pretty awful verb, and I wouldn't have even noticed that people use different forms hadn't you paid attention to it. If I were a shop assistant, I would use "zmielić" (it appears incorrectly, as you say!), but I would definitely use "miele jęzorem" instead of "mieli jęzorem". I don't know where those differences in usage come from.
cinek 2 | 347  
10 Sep 2009 /  #3
There are two different (imperfective) words that mean the same:
mleć and mielić

mleć:

czas teraźniejszy :
ja mielę
ty mielesz
on miele
my mielemy
wy mielecie
oni mielą;

czas przeszły:
ja mełłem
ty mełłeś
on mełł
my mełliśmy
wy mełliście
oni mełli

mielić:

czas teraźniejszy:
ja mielę
ty mielisz
on mieli
my mielimy
wy mielicie
oni mielą

czas przeszły:
ja mieliłem
ty mieliłeś
on mielił (-a, -o)
my mieliliśmy
wy mieliliście
oni mielili

The perfective forms can be created by adding the appropriate prefix (like z-, prze-, wy-, po- etc.) to any of them.

Cinek
Kamil_pl - | 59  
10 Sep 2009 /  #4
Can anyone explain why?

Because "zemleć" doesn't sound good. If someone would say to me "Zemleć panu?" I would think that he's gay, and it's a new form for "Would you like me to suck your cock?".
frd 7 | 1,401  
10 Sep 2009 /  #5
Zemleć panu?

I doesn't sound even close like what you translated it into, but it's a rare word none the less..
Ziemowit 14 | 4,361  
10 Sep 2009 /  #6
"Panie Profesorze!
Dlaczego czasownik mleć i zemleć ma taką trudną odmianę? Większośc Polaków nie umie go odmieniać poprawnie. Powiem więcej, nawet studenci filologii polskiej mają z tym czasownikiem kłopot. Skąd się wzięła taka trudna odmiana? Czy nie warto by było uprościć ją. Po co ma być męłłem w czasie przeszłym. Nie może być po prostu mieliłem? Skoro większość Polaków nie używa poprawnej odmiany, po co na siłę ją utrzymywać?

Nie jest tak źle, jak Pan pisze. Nawet zachowawcze jak zwykle słowniki poprawnej polszczyzny w nowych wydaniach zaaprobowały już formy mielić, mielił itp. Aprobata ma, co prawda, charakter warunkowy – wymienione formy uznano za należące do normy potocznej, a nie wzorcowej. I słusznie, bo w tekstach pisanych wciąż przeważają formy mleć, mełł itp., zgodne z tradycją.

---------------------------------------- Mirosław Bańko"

So, mleć is an old, traditional form, whereas mielić is a modern one of the same verb; the latter has only been accepted to the dictionaries since the 1990s.

Archives - 2005-2009 / Language / MLEĆ VERB - EVEN NATIVE POLES MUCK UP THISArchived