Return PolishForums LIVE
  PolishForums Archive :
Archives - 2005-2009 / Language  % width 11

Kaszubian and Polish


polam 5 | 11  
2 Feb 2009 /  #1
I understand that there is some question as to whether Kaszubian is a language unto itself or a dialect of Polish. I am curious of the forum members' thoughts on that.
McCoy 27 | 1,269  
2 Feb 2009 /  #2
No its not dialect of polish its different west slavic language. Its easier to understand slovak than kashubian imo.

Language family:

Indo-European
Balto-Slavic
Slavic
West Slavic
Lechitic
Pomeranian
Kashubian

en.wikipedia.org/wiki/Kashubian_language
Davey 13 | 388  
3 Feb 2009 /  #3
Would you say written Kashubian is a lot easier for Poles to understand than Slovak or vise-versa?
Polonius3 1,000 | 12,446  
3 Feb 2009 /  #4
JUDGE FOR YOURSELF:

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,
niech sã swiãcy Twòje miono,
niech przińdze Twòje królestwò,
niech mdze Twòja wòlô
jakno w niebie tak téż na zemi.
Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô
i òdpùscë nóm naje winë,
jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.
A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,
ale nas zbawi òde złégò. Amen

Otèe náš, ktorý si na nebesiach,
posvät’ sa meno tvoje.
Príd’ král'ovstvo tvoje.
Bud’ vôl'a tvoja
ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpust’ nám naše viny,
ako aj my odpúšt’ame svojim vinníkom.
A neuved’ nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.
Davey 13 | 388  
3 Feb 2009 /  #5
Kashubian it is I guess then
Grzegorz_ 51 | 6,161  
3 Feb 2009 /  #6
Kaszubian is a language unto itself or a dialect of Polish.

Different language.
McCoy 27 | 1,269  
3 Feb 2009 /  #7
Kashubian it is I guess then

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,
niech sã swiãcy Twòje miono,
niech przińdze Twòje królestwò,
niech mdze Twòja wòlô
jakno w niebie tak téż na zemi.
Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô
i òdpùscë nóm naje winë,
jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.
A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,
ale nas zbawi òde złégò. Amen

this is kashubian /\

thisv is slovak V

Otèe náš, ktorý si na nebesiach,
posvät’ sa meno tvoje.
Príd’ král'ovstvo tvoje.
Bud’ vôl'a tvoja
ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpust’ nám naše viny,
ako aj my odpúšt’ame svojim vinníkom.
A neuved’ nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

try to understand this:

Kaszëbizna czãstô je wëmieniownô zwónô pòmòrsczim jãzëkã, chòc de facto je òna le karnã słëchających do niegò dialektów. Bëtnosc wielu mionów na òpisanié jednégò jãzëka a téż jidentifikacëjô całownégò jãzëka z jegò nômòcnészim dialektã mô czasã môl w przëmiôrze mniészoscowëch jãzëków, jaczé sã mòcno zjinaczoné ë jaczé na skùtk nieżëcznëch, pòliticznëch dzejników nie bëłë w sztądzë ùsôdzëc òglowégò, sztandardowégò jãzëka ë dobéc mòcny lëżnoscë w państwie, w jaczim są brëkòwóné.

Juwernô stojizna jakno w pòmòrsczim jãzëkù ma môl np. w òkcytańsczim ë dolnomiemieczim jãzëkù. Òkcytańsczi czãstô biwô zwóny prowansalsczim jãzëkã, chò dialektë prowansalsczé są blos dzélã òkcytańsczégò, leno mają nômòcnészi lëteracczi zwëk. Dolnomiemiecczi (Nederdüütsch, Plattdüütsch) je czãstô zeszlachòwóny z jegò dolnosaksońsczim dialektã (Nedersassisch, Low Saxon), ga mô òn wiele mòcniészi môl òd resztë.

Pò wëmiarcém słowianiznë a téż wszëtczéch jinëch pòmòrsczich dialektów, króm kaszëbiznë w przerównaniém do jãzëka Pòmòrzanów dzysô nôczãsczi je brëkòwóny termin "kaszëbsczi jãzëk". Rodowizna mionów "Kaszëbi" ë "kaszëbsczi" a téż ôrt, na jaczi òne przëszłë òb stalata z òkrãżégò Kòszalëna na Pòrénkòwi Pòmòrskô są wcyg wëzgôdką dlô ùczałich. Niżódnô z dotëchczasnych teòrëjów nie pòtkała sã z òglowym akceptã. Nie mô równak dokôzów na to, żebë doszło do wanogów Pòmòrzanów z òkrãżégò Kòszalëna w pòrénkòwim czérënkù
.
Davey 13 | 388  
3 Feb 2009 /  #8
try to understand this:

Lol I can barely understand Polish as it is, I just chose Kashubian because it resembles Polish more
OP polam 5 | 11  
3 Feb 2009 /  #9
LOL!!! I'm with you, Davey. I can tell the difference and can tell that Kashubian is closer to Polish than Slovak is, but I can't read any of them with any real competence.

It seems, then, that Kashubian is a different language, albeit closely related to Polish (and moreso than Slovak). Thank you all for your input. This is very interesting to me.
Prince 15 | 590  
4 Feb 2009 /  #10
"There are other traditional Slavic ethnic groups inhabiting Pomerania, such as the Kociewiacy, Borowiacy, Krajniacy and others. These dialects tend to fall between Kashubian and the Polish dialects of Greater Poland and Mazovia. This might indicate that they are not only descendants of ancient Pomeranians, but also of settlers who arrived to Pomerania from Greater Poland and Masovia in the Middle Ages."

From Poznań and Warszawa point of view Kashubian dialect is more similar to Greter Polish or Mazovian dilalects but much a little bit more different than in Lesser Poland (Kraków).

To be honest I find many similarities between Greater Poland nad Kashubia.

The other fact is that local dialect disapear in most Polish regions. Kashubians have their identity, some work hard to save local customs and it is good.
Marco78 1 | 15  
18 Feb 2009 /  #11
are there any conflicts between kashubians and other Poles?

or some funny stereotypes?

--------------
for example swedes make fun of sami-people (northern people with their own language) becos of their rude way of talking and their way of living and dressing..

and there are some diffrences between the two groups... even conflicts sometimes when the samis want to hunt animals which are secured by laws, and young sami poeple and young averege swedes in the north of sweden dont like each other so much..

---------------------

anything of this between kashubians and other poles?

or just stereoptypes?

/ curious

Archives - 2005-2009 / Language / Kaszubian and PolishArchived