The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Po polsku  % width posts: 95

Tragedia jezykowa, czyli "stay on topic" LOL.


Polonius3 1,000 | 12,446
28 Mar 2015 #91
Merged: Gomułkizmy coraz popularniejsze?

Niegdyś nabijano się ze sposobu mówienia poczciwego tow. Wiesława, który notorycznie źle akcentował takie wyrazy jak m.in. poliTYka, ruBRYka, onomasTYka, fiZYka, anglisTYka, faBUła, faBRYka, okoLIca, byLIŚmy itp. Obecnie jednak daje się zauważyć rozplenienie się tej ludowo-plebejskiej wymowy także w telewizorni. Czy to jedynie potwierdza tezę, że człowiek może wyjść z wiochy, ale wiocha z człowieka nigdy? Czy wielu członkom opiniontwórczej elity słoma z butów nie wyłazi?

"You look like a misfortune and a half!" Nie słyszałem, by ktoś tak po angielsku powiedział, ale jak na moje najtyw-spikerskie ucho to wcale źle nie brzmi!
dupson
17 May 2015 #92
"Najtyw-spikerskie ucho?" Myślę że native speaker miałby jakieś pojęcie o podstawach składni angielskiej i stosowaniu przedimków.
Wulkan - | 3,243
17 May 2015 #93
poliTYka, ruBRYka, onomasTYka, fiZYka, anglisTYka, faBUła, faBRYka, okoLIca, byLIŚmy

We wszystkich wyrazach zaznaczyles akcent na przedostatnia sylabe czyli poprawnie w jezyku polskim.
Polonius3 1,000 | 12,446
17 May 2015 #94
To jest poprawne dla ćwoków takich jak Gomułka. Wiele slów obcego pochodzenia akcentuje trzecią sylabę od końca. Poczytaj a się dowiesz:

Akcent proparoksytoniczny lub proparoksyton (gr. proparoksytonos), zwany także akcentem daktylicznym, to akcent, który pada na trzecią od końca sylabę wyrazu lub zestroju akcentowego. W języku polskim występuje

w zakończonych na -ika, -yka wyrazach zapożyczonych z łaciny, np. muzyka, grafika, bazylika, samokrytyka;
w zakończonych na -ika, -yka, -icy, -ycy formach wyrazów pochodzenia łacińskiego oznaczających osoby wykonujące odpowiednią profesję, np. muzyka, muzycy (ale już prawnika, prawnicy);

lub w formach przypuszczających, np. widziałabym, zgubiłbym;
lub liczebnikach od 400 do 900, np. czte-ry-sta, o-siem-set;
zwykle również akcentujemy na trzeciej sylabie od końca wyrazy: rzeczpospolita, ogółem, w ogóle, szczegóły, okolica.
Ziemowit 13 | 4,534
18 May 2015 #95
Rzeczywiście, jak się tak posłucha Gomułki, to on jakoś dziwnie gada. Niby po polsku, ale jakoś dziwnie, nie tylko w tym sensie, że on komunista...

Rok temu staliśmy (st-A-liśmy czy stal-I-śmy?) o krok od przepaści, zaś w roku bieżącym - dzięki wysiłkom naszej partii - postąpiliśmy duży krok naprzód!


Home / Po polsku / Tragedia jezykowa, czyli "stay on topic" LOL.
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.