The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Po polsku  % width posts: 7

Jak wryty. Co to znaczy?


catsoldier 62 | 596
12 Aug 2012 #1
Jak wryty. Co to znaczy?

Proszę nie pisać po angielsku.

Dziękuję z góry.
strzyga 2 | 993
12 Aug 2012 #2
Jak wryty - zupełnie nieruchomy, jak wmurowany albo wkopany w ziemię.
Wryć tutaj znaczy mniej więcej to samo co wbić, wkopać, na przykład słupek w ziemię.

Cats, pisz więcej po polsku :)
OP catsoldier 62 | 596
12 Aug 2012 #3
Jak wryty - zupełnie nieruchomy, jak wmurowany albo wkopany w ziemię.

Bardzo dziękuję za pomoc.

Cats, pisz więcej po polsku :)

Staram się
Zazulka 3 | 129
12 Aug 2012 #4
Stanąć jak wryty - zatrzymać się nagle, gwałtownie, zwykle pod wpływem strachu, zdumienia, na widok czegoś - (Słownik Języka Polskiego)
peter_olsztyn 6 | 1,098
14 Aug 2012 #6
Jak wryty. Co to znaczy?

bo wiesz kiedyś jak koło odpadło od wozu to oś ryła ziemię
a jeśli jeszcze trafiła na kamień to wóz stawał w miejscu
a koniki szły sobie dalej :)


Home / Po polsku / Jak wryty. Co to znaczy?
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.