The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 2

do these sentences make sense - mieć ciasteczko...Wyglądasz nieszczęśliwy?


Florence
25 Jan 2014 #1
mieć ciasteczko.
Wyglądasz nieszczęśliwy.
Wyglądasz szczęśliwy.
£adnie wyglądasz.
Twoja sukienka jest ładna.
Czy można kupić chleb?
Mam starszą siostrę.
Chcę kota.
Chcę wegetariański posiłek, proszę.
Nie jestem biegła w języku polskim.
Czuję się głodny.
Czuję się szczęśliwy.
Czuję się podekscytowany.
Chcesz ciasto?
Chcesz czekolady?
Mam starszą siostrę.
Mam siostrzenicy.
Mam siostrzeńca.
Lubię malarstwo.
Lubię czytać.

Can I use both:
Nie jem mięsa.
Jestem wegetarianinem.

Thank you.

Also:
Jestem z Anglii.
Jestem szczęśliwy.
Jestem podekscytowany.

Thank you.
lunacy - | 73
25 Jan 2014 #2
Some are really confusing. Also - based on your name - are you a female? It makes difference in Polish.

- Mieć ciasteczko is an infinitive form, literally to have a cookie. If you want to say I have a cookie it will be: mam ciasteczko. If you want to have a cookie or anything else, just ask with the common phrase: mogę się poczęstować? (can I have [this]?).

- If talking to a male: wyglądasz na nieszczęśliwego, if to a female: wyglądasz na nieszczęśliwą.
- Similar to the previous one - to a male: wyglądasz na szczęśliwego, to a female: wyglądasz na szczęśliwą.
+ £adnie wyglądasz.
+ Twoja sukienka jest ładna. Could be shorter, simply: ładna sukienka.
- If you are in the shop and want to buy bread, it's enough to say: poproszę chleb, or: proszę o chleb. If you enter a shop and want to ask if they sell bread: czy mogę tutaj kupić chleb? (can I buy bread here?)

+ Mam starszą siostrę.
- If you want to say that you wish you had a cat and you're female: chciałabym mieć kota, if you're male: chciałbym mieć kota.

- If you're in a restaruant ordering a meal: proszę o wegetariański posiłek. Polish cuisine is very meaty, so (unless you're in a vegetarian restaurant) it's better to ask first: czy macie wegetariańskie posiłki? (do you have vegetarian meals?)

+ Nie jestem biegła w języku polskim. Could be also: nie mówię biegle po polsku (I don't speak Polish fluently), or: dopiero uczę się polskiego (I'm only learning Polish).

- If you're female: jestem głodna, if you're male: jestem głodny.
- If you're female: czuję się szczęśliwa or jestem szczęśliwa. Male: same but using szczęśliwy
- If you're female: jestem podekscytowana. Male: jestem podekscytowany.
+ Chcesz ciasto? Perfectly correct, but usually you'd say for example: chcesz kawałek ciasta? (do you want a piece of cake?) or chcesz trochę ciasta? (do you want some cake?)

- Chcesz czekoladę?
- Mam siostrzenicę.
+ Mam siostrzeńca.
+ Lubię malarstwo.
+ Lubię czytać.
+ Jestem z Anglii.

I hope I didn't miss anything. Ask if something is unclear.


Home / Language / do these sentences make sense - mieć ciasteczko...Wyglądasz nieszczęśliwy?
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.