The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 6

oparty o/na?


Leonis 30 | 61
20 Apr 2010 #1
I looked up the phrase based on... in the dictionary, and it said: oparty na (czymś). Then again, in a letter of a native Polish I found the expression oparty silnie o wiarę, o prawo boże.

Please somebody tell me which is the correct, the most common form!
Thank you:-)
AdamKadmon
20 Apr 2010 #2
The relevant entry from Słownik PWN

opierać się ndk I {ndk - imperfective aspect; Conjugation group I (i.e. verbs enging in ~ać)}

1. utrzymywać pozycję pionową, wspierać się na czymś pionowym ktoś, coś opiera się (czymś) o kogoś, o coś: Opierała się plecami o ścianę.

2. wspierać się na czymś poziomym ktoś, coś opiera się - (czymś) - na czymś:
Półka opierała się jedną stroną na blacie biurka.

3. odwoływać się do czegoś, wykorzystywać coś jako uzasadnienie czegoś coś opiera się na czymś (nie: o coś): Decyzja sądu opiera się między innymi na opiniach (nie: o opinie) ławników. ktoś opiera się (w czymś) na czymś (nie: o coś): Opieramy się w naszych prognozach na wynikach ankiet (nie: o wyniki ankiet).

4. przeciwstawiać się komuś, czemuś ktoś opiera się komuś, czemuś (nie: przeciw komuś, przeciw czemuś): Długo opierałam się pokusie, ale w końcu kupiłam bilety na koncert. Kraj kilka tygodni opierał się wrogom.

5. korzystać z pomocy, poparcia; mieć w kimś oparcie ktoś opiera się na kimś, na czymś (nie: o kogoś, o coś) (w czymś): W podejmowaniu ważnych decyzji opierałam się na radzie rodziców.

In the case of oparty silnie o wiarę, o prawo boże we should apply case point 3 and thus clasify this as an language error, so it should be oparty silnie na wierze, na prawie bożym. But as you know language is for real people and not for lovers of a dictionary one or the other. Google the frequency you get

oparty na wierze - 99,600 hits
opary o wiarę - none

oparty na prawie - 69,600 hits
oparty o prawo - amazingly 180,000 hits

If you check in NKJP (National Corpus of Polish) you get:

oparty na wierze - 23 hits
opary o wiarę - none

oparty na prawie - 31 hits
oparty o prawo - only 3 hits

So in a more carefully selected sentences the dictionary rule is confirmed!
Polish Tutor - | 80
20 Apr 2010 #3
Let’s make it easier (-:
Oparty o (something you can touch an object: stick, balustrade etc.)
Oparty na (an abstract idea law, faith, idea etc.)

My google is a different google than AdamKadmon’s google (-:
My google says “oparty na prawie” 70 100 hits
„oparty o prawo” 4560 hits (I would never say so)

I wrote Polish fazes in Polish google using “”
AdamKadmon
20 Apr 2010 #4
Even more simple:

Oparty o - leaned against an object
Oparty na - based on something abstract
Ziemowit 14 | 4,229
21 Apr 2010 #5
3. odwoływać się do czegoś, wykorzystywać coś jako uzasadnienie czegoś coś opiera się na czymś (nie: o coś): Decyzja sądu opiera się między innymi na opiniach (nie: o opinie) ławników. ktoś opiera się (w czymś) na czymś (nie: o coś): Opieramy się w naszych prognozach na wynikach ankiet (nie: o wyniki ankiet).

On the other hand, there exists the expression "w oparciu o ...", one in which you should never replace the preposition "o" with the preposition "na". Thus, the above sentences using this expression will be:

1. Sąd podjął decyzję w oparciu o opinie ławników.
2. Nasze prognozy zostały opracowane w oparciu o wyniki ankiet.

This could be a source of possible confusion in the language of native speakers.

Then again, in a letter of a native Polish I found the expression "oparty silnie o wiarę, o prawo boże".

Polish Tutor - | 80
21 Apr 2010 #6
his could be a source of possible confusion in the language of native speakers.

„w oparciu o” is not confusing at all:
1. We cannot use “w oparciu” with “na”.
2. W “oparciu o” we use only in a formal language and only with abstract things
To sum up if you can see that “oparty” and “w oparciu” are not the same you have no problems with it (-:

Home / Language / oparty o/na?