The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Language  % width posts: 2

Difference between Bieć(Pobieć) and Biegać?


BlockeeR 7 | 4
5 Nov 2012 #1
Both means "run". But what is the difference exactly?
boletus 30 | 1,366
5 Nov 2012 #2
Actually there are three forms:

1. special infinitive form biec (not bieć), imperfective aspect
past: biegłem - present: biegnę - future: będę biegł (alt: będę biec)
Kiedy biegłem do szkoły zobaczyłem dzika.
When I was running to school I saw a wild hog.
Zawodnicy biegli wzdłuż jeziora.
pl.wiktionary.org/wiki/biec

2. special infinitive form pobiec (not pobieć), perfective aspect
past: pobiegłem - PERFECTIVE VERBS DO NOT FORM PRESENT TENSE - future: pobiegnę
Dzieci pobiegły przez pole, by powitać księdza.
Pobiegnij po tatę i powiedz mu, że zepsuł się kran.
pl.wiktionary.org/wiki/pobiec

3. regular infinitive form biegać, imperfective aspect, frequentative aspect
past: biegałem - present: biegam - future: będę biegał (alt: będę biegać)
Biegałem z domu do szkoły każdego dnia.
I ran from home to school every day.
Psy biegały po podwórku i głośno ujadały.
pl.wiktionary.org/wiki/biega%C4%87


Home / Language / Difference between Bieć(Pobieć) and Biegać?
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.