The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / History  % width posts: 5

A state funeral for the last of the Polish Habsburgs


hague1cmaeron 14 | 1,368
14 Oct 2012 #1
A few days ago the last of the Polish line of the Habsburg family was laid to rest in the Family vault in Zywiec. Never heard of them, so it was a surprisingly interesting little bit of history, i find it somewhat ironi that a family whose occupation of Spis initiated Poland's partition, turned out to be such fervent Polish patriots. Maria Krystyna Habsburg:

Księżna, którą niszczyli naziści i komuniści
rp.pl/artykul/153227%2c941960-Ksiezna-Habsburg--ktora-niszczyli-nazisci-i-komunisci.html


jon357 74 | 22,257
14 Oct 2012 #2
Was it a state funeral?
OP hague1cmaeron 14 | 1,368
14 Oct 2012 #3
A bit of extra info about other Polish Habsburgs:
Leon Karol Maria Habsburg-Lotaryński ( ur. 5 lipca 1893 roku w Pula; zm. 28 kwietnia 1939 w Bestwinie ). Must have been a war casualty.

I believe that it is: " A state funeral is a public funeral ceremony, observing the strict rules of protocol, held to honor heads of state or other important people of national significance."
Richfilth 6 | 415
14 Oct 2012 #4
Must have been a war casualty.

He died four months before the war began.
OP hague1cmaeron 14 | 1,368
14 Oct 2012 #5
I see, thanks for the clarification, I only looked at the year and not the month, The only bio that i found does not go into detail about how he died.

I found a bit of extra information about him, he died from TB some 5 months before the war:
BRK: Jak wojskowa przeszłość ojca wpłynęła na wasze życie?
Leon Habsburg: - Ojciec nasz umarł w 1939 roku, prawie 5 miesięcy przed wybuchem wojny jako rezerwista. Będąc oficerem 11. pułku ułanów, brał udział w wojnie ukraińskiej w 1919 roku i bolszewickiej w 1920 r. Był ciężko ranny.Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i stopień rotmistrza w 17. pułku ułanów. Był też w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Potem był w Garnizonie Leszno, gdzie urodziły się dwie moje siostry.


Home / History / A state funeral for the last of the Polish Habsburgs