The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Home / Genealogy  % width posts: 12

Waraksa surname: how to find an emails in Poland?


kastania48 1 | 1
3 Mar 2008 #1
I would like to find my grandparents family in Przerosl. Can anyone tell me how to look up emails for people with the name Waraksa for that town? - Mary
Jozef 1 | 4
3 Mar 2008 #2
Hi! Where locate is this village? Galicia or Malopolska? Maybe I try help to you.
Best regards
Jozef

I`m find this data about this family:
Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Imię: CZES£AW UDSKIOR
Imię ojca: ALEKSANDER UDSKIOR
Imię matki: ANNA UDSKIOR
Data urodzenia: 1924-03-22 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - powiat: SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: BIA£OSTOCKIE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0939004133 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1943-04-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1945-04-01 UDSKIOR
Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Imię: FELIKS UDSKIOR
Imię ojca: JÓZEF UDSKIOR
Data urodzenia: 1922-10-17 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): WERSELE UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): WERSELE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0039034716 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1941-06-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1944-09-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Nazwisko panieńskie: OSIŃSKA UDSKIOR
Imię: KRYSTYNA UDSKIOR
Imię ojca: STANIS£AW UDSKIOR
Imię matki: OLGA UDSKIOR
Data urodzenia: 1926-03-27 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): £ÓD- UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): £ÓD- UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: £ÓD- UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0423011692 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1942-01-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1944-02-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Nazwisko panieńskie: ZAWADZKA UDSKIOR
Imię: STEFANIA UDSKIOR
Imię ojca: ANTONI UDSKIOR
Imię matki: KONSTANCJA UDSKIOR
Data urodzenia: 1927-02-25 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): BLENDA UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): BLENDA UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - powiat: SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: BIA£OSTOCKIE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0939006752 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1944-05-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1945-01-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Sygnatura: WAST-St.IA,l.43 CMJW
Nazwisko: WARAKSA CMJW
Nazwisko panieńskie: Wikirówna CMJW
Imię: ALBIN CMJW
Plec: M CMJW
Imię ojca: JÓZEF CMJW
Data urodzenia: 1918-03-01 CMJW
Miejsce urodzenia (miejscowość): PETERSBURG CMJW

1.
Miejsce wzięcia do niewoli: Czerwińsk CMJW
Data wzięcia do niewoli: 1939-09-20 CMJW
Numer jeniecki: 68914 CMJW
Nazwa obozu: Stalag I A CMJW
Nazwa obozu: brak danych CMJW
Przydział wojskowy/konspiracyjny: 63 I.R. CMJW
Stopień wojskowy: Unteroffizier CMJW

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Adam
Imię ojca: Iwan
Data urodzenia:

1879
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1941 3 3
2. Wyrok 1941 5 31

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Anulin
Imię ojca: Felicjan
Data urodzenia:

1908
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944
2. £agier 1945 Rosja Moskiewska Stalinogorsk
3. Wyjazd 1945 10 05 1945 09 01 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Henryk
Imię ojca: Józef
Data urodzenia:

1912
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Obóz Litwa Wiłkowyszki
2. Areszt 1939 09 23 Litwa Olita
3. Obóz 1940 07 16 Rosja Smoleńska Juchnów
4. Obóz 1941 06 06 Rosja Murmańska Ponoj
5. Obóz 1941 07 27 Rosja Iwanowska Juża
6. Anders 1941 09 02 Rosja Tockoje

Nazwisko: Waraksa
Imię: Michał
Imię ojca: Franciszek
Data urodzenia:

1913
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Więzienie Litwa Wilno
2. Areszt 1945 07 23
3. £agier 1945 11 07 Workutłag
4. Wyrok 1946 12 18
5. Śmierć 1947 11 10

Nazwisko: Waraksa
Imię: Piotr
Imię ojca: Marian
Data urodzenia:

1922
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1940 1941 Białoruś Baranowicka

Nazwisko: Waraksa
Imię: Piotr
Imię ojca: Marian
Data urodzenia:

1922
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1940 10 4
2. Wyrok 1941 5 28
3. £agier

It`s all about this name. Do you have translate this text for polish language? I later find this village Przerosl.
Best regards.

Mary, please contact to me. My familiar looking for all person about this Surname- Waraksa or Warakso. In Poland lived 6 families about this name. Please contact to me.

Best regards
Jozef
Mary, prosze skontaktuj sie ze mną. Moja znajoma szuka wszystkich osób o tym nazwisku. W Polsce zyje 6 rodzin o tym nazwisku. Prosze skontaktuj sie ze mną.

Józek
sreel - | 1
24 Feb 2009 #3
I am also looking for the Waraksa line in Suwalki, Przerosl, Russia Poland. My gg grandmother (Rozalia Waraksa) was born there on Sept 6, 1883. Her parents were Pawel Waraksa and Annej Helena (Slaszynska). She had eight siblings Tomasz, Franciszek, Ludwika, Alekzander, Antoni, Wladyslaw, and Bronislawa. Could you help me track down this families records?

Steph
Warax - | 1
21 Mar 2009 #4
kastania48, sreel

I can provide you with some useful information. My name is Waraksa and I come from Suwalki - a small town close to village you are looking for - Przerosl. I don't have relatives in Przerosl, but my parents said there is a lot of people with this name. If you are intereses - contact me via e-mail - @wp.pl. Just say what kind of information you are interesed in and I'll try to do some research.
Polonius3 1,000 | 12,448
21 Mar 2009 #5
Waraksa is a name of Jadvingian origin (if you read Polish visit:
pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C4%87wingowie

The Jadvingians (Jadźwingowie) were a pagan Baltic people wedged in between the Lithuanians and pagan Prussians. The name's meaning is obscure (my Jadvigian isn't that good!). Half of Poland's 660-some Waraksas live in and around the NE town of Suwałki on the Lithuanian border.
Guest
8 Apr 2009 #6
Hello-
I am trying to find my bioligical parents---I am adopted and want to know where I came from. My last name: Sobanska/Sobanki from Bogatynia. How can I find them? Deperate. Thank you---Melissa
Polonius3 1,000 | 12,448
8 Apr 2009 #7
There are some 7,000 Sobańskis which will make it difficult to track anyone down. This link shows you the distribution: moikrewni.pl/mapa/kompletny/soba%25C5%2584ski.html

You wrote Sobańska/Sobanki -- is that supposed to be a hyphenated surname name, an alternative spelling or what?
babooshka - | 2
29 Jun 2009 #8
hi,
i'm pretty sure my father family is from Rozalia Waraksa line.
My dad grandparents first names were: Jadwiga and Julian, during II word war they were moved to Ostrów Lubelski.
please contact me for more details: waraxa@tlen.pl
achczu1
15 Mar 2010 #9
Witaj.. Moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Wilna. Prawie nic o nich nie wiem. Dziadek, Michał Waraksa był w AK, zaginął podczas wkroczenia Rosjan do Wilna. Babcia, Franciszka z domu Serafinowicz wraz z dwójką dzieci wyjechała do Polski. Chciałabym się dowiedzieć czegoś bliższego o rodzinie, której nie dane nam było poznać. Proszę o kontakt na e-mail achczu@o2.pl
krzych_m - | 2
8 Aug 2010 #10
Guys,
my grandma (Apoloinia Szczesna) comes from Przerosl near Suwalki. Her father's sister (Felicja Szczesna) married Waraksa (don't know the guy's name, I'm going to ask my grandma tomorrow). They had 3 children: Bronislaw, Henryk and Felicja. If it somehow rings a bell for you and you think that might be a family you are looking for pls drop me an email - krzych_m@o2.pl.

Regards,
Krzych
Faelen
2 Apr 2011 #11
I am also looking for the Waraksa line in Suwalki, Przerosl, Russia Poland. My gg grandmother (Rozalia Waraksa) was born there on Sept 6, 1883. Her parents were Pawel Waraksa and Annej Helena (Slaszynska). She had eight siblings Tomasz, Franciszek, Ludwika, Alekzander, Antoni, Wladyslaw, and Bronislawa. Could you help me track down this families records?

Steph"

Did Rozalia marry Antoin Radziewicz? I can never seem to find anything, all I have is a picture.
OP kastania48 1 | 1
4 May 2014 #12
Where did you get this information? From my research, Waraksa is a Polish version of a Bylorussian nobility name. Various forms are Varaksa, Varaxa, Warakso, Werakso.

I've just seen this message now. Please write in english.

Faelen, my great aunt is Rozalia Waraksa Radziewicz. She did marry Antoni. What else do you need to know?

I am looking for the Waraksa line in Suwalki, Przerosl, Russian Poland. My grandfather, Wladyslaw Waraksa was born there in 1890. His parents were Pawel Waraksa and Annej Helena (Slaszynska). His brothers & sister was Tomasz (1872), Franciszek (1875), Ludwika (1978), Alekzander (1881), Antoni (1887) and Bronislawa (1893). All came to America except Tomasz and Aleksander stayed in Poland. Tomasz had three daughters and I don't know anything about Aleksander. I am going to Poland and maybe would like to find relatives of Tomasz & Aleksander. How could I find them? I tried to write to Przerosl but the email came back.

Mary


Home / Genealogy / Waraksa surname: how to find an emails in Poland?
BoldItalic [quote]
 
To post as Guest, enter a temporary username or login and post as a member.