Return PolishForums LIVE
  PolishForums Archive :
Archives - 2005-2009 / Language  % width 37

Most commonly used letters in Polish


osiol 55 | 3921  
10 Mar 2008 /  #1
Polish seems to make up for English in its usage of letters of the alphabet that we just don't use enough.

The polish language seems to be very fond of the letter Z. Y and K are used a lot more too.
The exceptions are obviously V and Q, but seeing as they're not used at all in Polish, I shall let that one go.

There are various ways to measure letter frequency, so I'm not entirely sure how these have been worked out:
English: ETAOINSHRDLU... Q
German: ENIRSTADUHLCGOMBFKZWPVJXYQ
French: ES... (not Q)
Spanish: AE... (I think they use Q a bit more too)
Finnish: conflicting reports state the A is the most used, but another more dubious source suggests Y.

Polish: ???????????????????????????????
telefonitika  
10 Mar 2008 /  #2
The polish language seems to be very fond of the letter Z. Y and K are used a lot more too.

and the letter S that when you have just got your tongue pierced is a nightmare to pronounce polish words with SZ in them or any others for that matter ... !
Seanus 15 | 19669  
10 Mar 2008 /  #3
Z is certainly common. As for the S sounds in English, I feel cheeky teaching the Poles how to say it as they use it in more varied ways than we do.
OP osiol 55 | 3921  
10 Mar 2008 /  #4
Okay, so I shall now answer my own question.
I found the following sequence on the Slovenian language department of Wikipedia.

A I E O N Z W S C R Y T K D P M J U L £ G B H Ą Ę Ó - Ś Ć Ń F Ż X V (Q)

How Polish does that look?
I bet some of you non-Poles were expecting all the vowels to be down the other end with the X, V and Q.
szkotja2007 27 | 1498  
10 Mar 2008 /  #5
It deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by itslef but the wrod as a wlohe.

Wonder if this works in Polish ?
polishgirltx  
10 Mar 2008 /  #6
we try to use all letters....but we love the R ;)
Mali - | 300  
10 Mar 2008 /  #7
I think that 'Z' is very popular, sometimes we'll even see it several times in one word.
polishgirltx  
10 Mar 2008 /  #8
yes, i agree.... zzzzzzzzzzz..... (followed by snoring) lol ;)
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #9
Has there ever been an attempt to translate Georges Perec's novel 'La disparition' into Polish? It is about 300 pages and it is entirely void of the letter 'e'. It has been translated into English, also without using the letter 'e', and I believe, into Spanish where it omits the letter 'a'.

Sometimes I wonder if anyone has actually read it.

If anyone would like to type some stuff here in Polish, without using the letter 'a' (the most commonly used letter), then feel free. Even more shocking (although probably easier) would be trying to write without using the much-loved letter 'z'.

Something tells me no-one is prepared to rise to my challange.

A YEAR'S SUPPLY OF CARROTS FOR THE WINNER!
Mali - | 300  
11 Mar 2008 /  #10
Even more shocking (although probably easier) would be trying to write without using the much-loved letter 'z'.

LOL! Lives would end. No 'z'? how can that be?

A YEAR'S SUPPLY OF CARROTS FOR THE WINNER!

I hope they're organic at least....What with such a monstrous task.
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #11
If anyone would like to type some stuff here in Polish, without using the letter 'a'

Simple sentence without using letter a In Polish
Czerwone litery na żółtym tle.
Ludzie przecież oczekują czegoś innego
W życiu nic nie dzieje się bez powodów.
Mali - | 300  
11 Mar 2008 /  #12
Czerwone litery na żółtym tle.

You cheated!!! :)
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #13
I did not see that. How about w instead na
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #14
From now on, if I post anything in this topic, I will go without using that most common symbol found in my own languag. No - it is difficult. But I might try doing this across the forum.

Good try, Piorun! You could win two carrots for that. Possibly. Though probably not.
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #15
Though probably not.

What NO CARROTS?

Even more shocking (although probably easier) would be trying to write without using the much-loved letter 'z'.

Simple sentence without using letter z In Polish
Tak nawiasem mówiąc to istnieje konkretny materiał dowodowy na ten fakt.
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #16
Simple sentence without using letter z In Polish

I was hoping for about a thousand words or so. Too much to ask for?
That's why no carrot.
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #17
You want a novel then. Actually it’s harder to form a sentence without „a”
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #18
You want a novel then

I can't put any affirmative words (look on your PC's typing tool 'twixt 'W' and 'R' - that button on my PC is now out of bounds), but what I can say is simply: No, I'm not asking for such a vast tract of writing. Too much to ask, I think.
Mali - | 300  
11 Mar 2008 /  #19
I did not see that. How about w instead na

Yeah, that'll work

Tak nawiasem mówiąc to istnieje konkretny materiał dowodowy na ten fakt.

Impressive!!
tornado2007 11 | 2270  
11 Mar 2008 /  #20
i got one thing to say, most common letters:

K, W, Y, Z, I, E, i think that about covers it :)
Krzysztof 2 | 973  
11 Mar 2008 /  #21
Mr. Osiol,
How many words should this thing count?
A thousand is simply too many :)
Is logic obligatory, a plus or totally insignificant?
Would you put forward any particular topic(s)?
Truthfully yours
Krzysztof

(I waas able to write 34 words in English with no E's, I'm proud)
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #22
Krzysztof put: 34 words

Good stuff, Krzysztof.

A thousand is simply too many

How about half of that? Or possibly just a fifth?

I'm still going strong with my avoiding putting that thing in my writing.
Nobody saw my tiny slip-up with a bit of luck!

Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #23
I'm sure there's more. Even the one above is a good example posted after the pledge.
OP osiol 55 | 3921  
11 Mar 2008 /  #24
Why did you put 'r' and 'w' in bold?
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #25
'W' and 'R' - that button on my PC is now out of bounds

Aneta 1 | 12  
11 Mar 2008 /  #26
Wonder if this works in Polish ?

It does. I,ve seen it a couple of years ago.
Krzysztof 2 | 973  
11 Mar 2008 /  #27
A thousand is simply too many

How about half of that? Or possibly just a fifth?

coming soon :)

but someone has to post here, I want to make my post # 1000 (and now I have to edit this one, can't post a new one)
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #28
but someone has to post here, I want to make my post # 1000

Is it that important to you? Well here you go than.
Krzysztof 2 | 973  
11 Mar 2008 /  #29
For Osiol,
Where is my prize?

Introduction (only two hundred words, sorry, no time for more right now)

Dwieście słów o mnie (mój post numer tysiąc):
Imię moje Krzysztof (Christopher w języku królowej Wiktorii).
Polskie Forum odkryłem w czerwcu ubiegłego roku i stwierdziłem, że jest interesującym miejscem, by dzielić swoje poglądy o tym, co w ojczyźnie pierogów, gołąbków i bigosu dobre i złe, miłe i uciążliwe, oczywiste i niepojęte; gdyż konfrontując swoje myśli z tym, co piszą o tej ziemi życzliwi cudzoziemcy, możemy lepiej zrozumieć, co powinniśmy lub moglibyśmy tu zmienić.

Jestem trzydziestokilkuletnim mężczyzną, urodzonym w środkowej Polsce, gdzie spędziłem większość (dwie trzecie) mych dni, z jedną dłuższą przerwą. Mój pobyt w stolicy Wielkopolski, od roku 1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego) z powodu studiów uniwersyteckich, przedłużył się i w rodzinne strony wróciłem dopiero w nowym stuleciu, czyli obecnym tysiącleciu.

Interesuję się kinem (preferuję filmy włoskie i polskie, lecz nie stronię od innych) i muzyką rozrywkową (głównie rockową, odrobinę dżezem), lubię podróże, chętnie jeżdżę do Włoch (rok temu zwiedziłem Florencję i okolicę słynącą z czerwonych win i oliwek), byłem również w Norwegii, Szwecji, Niemczech, odwiedziłem stolicę Węgier. W lecie tego roku obiorę nowy kierunek: Wiedeń, by wesprzeć drużynę Orłów w boju o mistrzostwo kontynentu (jeśli wylosuję bilety w loterii), bowiem sport jest moim kolejnym hobby. Kibicuję głównie futbolistom, Widzewowi £ódź, i kilku drużynom z innych dyscyplin.

I to już wszystko, chwilowo, bo nie chce mi się więcej męczyć próbując ominąć niezwykle powszechną w języku polskim literę :)

Word count:
I don’t include in the word count the number 1989 in letters, I wrote it only to prove there’s no “forbidden” letter in it (not present in the English text either, just for kicks), I omitted the English words too (Introduction, Christopher).
Piorun - | 655  
11 Mar 2008 /  #30
Not bad. How long did it take you to do this?

Archives - 2005-2009 / Language / Most commonly used letters in PolishArchived