Return PolishForums LIVE
  PolishForums Archive :
Posts by fenugreek  

Joined: 21 Apr 2007 / Male ♂
Last Post: 4 Aug 2008
Threads: Total: 1 / In This Archive: 1
Posts: Total: 1 / In This Archive: 1
From: Gdańsk
Speaks Polish?: yes

Displayed posts: 2
sort: Oldest first   Latest first   |
fenugreek   
4 May 2007
Work / Permission for a work in Poland for an Asian girl? [2]

One of reasons for applying for a temporary residence for my gf in Poland is a permission for work in Poland.
Polish law says:
Cudzoziemiec, który zamierza podjąć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pracę lub inne zajęcie zarobkowe musi najpierw znaleźć w Polsce pracodawcę, który wystąpi do wojewody właściwego ze względu na siedzibę firmy bądź instytucji z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec może uzyskać taką zgodę, jeśli na stanowisko, do którego aplikuje, nie ma chętnych wśród obywateli polskich.

shortly:
If employer can't find a Pole he/she can take foreigner worker.

Well, my father is an employer n i know another employer abt health service.
Maybe she should learn Thai massage for example.
Hv u got ideas how to solve this problem?
fenugreek   
4 Aug 2008
Love / How does Polish men feel towards Asian girls?? [137]

I like many Asian nations girls. :) Well, the best one for me is a girl who speak English well n is humble. In this situation it is easiest to find Filipina one. :)