The BEST Guide to POLAND
Unanswered  |  Archives 
 
 
User: Guest

Posts by Jozef  

Joined: 2 Mar 2008 / Male ♂
Last Post: 20 Aug 2010
Threads: 1
Posts: Total: 4 / Live: 3 / Archived: 1
From: Smolno Wielkie
Speaks Polish?: Yes, I do.
Interests: genealogy, history

Displayed posts: 4
sort: Latest first   Oldest first   |
Jozef   
20 Aug 2010
Genealogy / Family Plawski [7]

Hi Judith!
Yes, I knew about them.This information gave me Carolyn Miller, nee Plaw.Her ancestors came from the Polish and called themselves Plawski. I am write this on my blog about family Plawski.Do you know anything more about your ancestors?

Best regards
Jozef
Jozef   
16 Aug 2010
Genealogy / Family Plawski [7]

Looking for any information about the family Plawski

Looking for any information about the family Plawski.My grandfather Joseph Plawskiwas born in the village Strzałowo near Baranowichi town in Belarus. His wife was Malwina nee Pawlowska. Jozef`s father was Wladyslaw Plawski. He was born 1855 year.

My ancestors arrived from Mazowsze and Malopolska.
Looking for information about the members of this family who emigrated to the U.S. in the nineteenth century and earlier.
I have a web page about my family- baranowicze.bloog.pl and my second site: plawskifamily.ubf.pl

Please people named Plawski to contact me. You will help me?
Best regards
Jozef Plawski
Jozef   
3 Mar 2008
Genealogy / Waraksa surname: how to find an emails in Poland? [12]

Hi! Where locate is this village? Galicia or Malopolska? Maybe I try help to you.
Best regards
Jozef

I`m find this data about this family:
Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Imię: CZES£AW UDSKIOR
Imię ojca: ALEKSANDER UDSKIOR
Imię matki: ANNA UDSKIOR
Data urodzenia: 1924-03-22 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - powiat: SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: BIA£OSTOCKIE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0939004133 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1943-04-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1945-04-01 UDSKIOR
Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Imię: FELIKS UDSKIOR
Imię ojca: JÓZEF UDSKIOR
Data urodzenia: 1922-10-17 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): WERSELE UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): WERSELE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0039034716 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1941-06-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1944-09-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Nazwisko panieńskie: OSIŃSKA UDSKIOR
Imię: KRYSTYNA UDSKIOR
Imię ojca: STANIS£AW UDSKIOR
Imię matki: OLGA UDSKIOR
Data urodzenia: 1926-03-27 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): £ÓD- UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): £ÓD- UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: £ÓD- UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0423011692 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1942-01-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1944-02-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Nazwisko: WARAKSA UDSKIOR
Nazwisko panieńskie: ZAWADZKA UDSKIOR
Imię: STEFANIA UDSKIOR
Imię ojca: ANTONI UDSKIOR
Imię matki: KONSTANCJA UDSKIOR
Data urodzenia: 1927-02-25 UDSKIOR
Miejsce urodzenia (miejscowość): BLENDA UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną (miejscowość): BLENDA UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - powiat: SUWA£KI UDSKIOR
Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną - województwo: BIA£OSTOCKIE UDSKIOR

Inne
Obkraj (UDSKIOR): N UDSKIOR
Obyw40 (UDSKIOR): T UDSKIOR
zn. spr (UDSKIOR): P0939006752 UDSKIOR

1.
Los/Represja: III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej UDSKIOR
Data represji - od: 1944-05-01 UDSKIOR
Data represji - do: 1945-01-01 UDSKIOR

Dane osobowe
Sygnatura: WAST-St.IA,l.43 CMJW
Nazwisko: WARAKSA CMJW
Nazwisko panieńskie: Wikirówna CMJW
Imię: ALBIN CMJW
Plec: M CMJW
Imię ojca: JÓZEF CMJW
Data urodzenia: 1918-03-01 CMJW
Miejsce urodzenia (miejscowość): PETERSBURG CMJW

1.
Miejsce wzięcia do niewoli: Czerwińsk CMJW
Data wzięcia do niewoli: 1939-09-20 CMJW
Numer jeniecki: 68914 CMJW
Nazwa obozu: Stalag I A CMJW
Nazwa obozu: brak danych CMJW
Przydział wojskowy/konspiracyjny: 63 I.R. CMJW
Stopień wojskowy: Unteroffizier CMJW

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Adam
Imię ojca: Iwan
Data urodzenia:

1879
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1941 3 3
2. Wyrok 1941 5 31

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Anulin
Imię ojca: Felicjan
Data urodzenia:

1908
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944
2. £agier 1945 Rosja Moskiewska Stalinogorsk
3. Wyjazd 1945 10 05 1945 09 01 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

Dane osobowe
Nazwisko: Waraksa
Imię: Henryk
Imię ojca: Józef
Data urodzenia:

1912
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Obóz Litwa Wiłkowyszki
2. Areszt 1939 09 23 Litwa Olita
3. Obóz 1940 07 16 Rosja Smoleńska Juchnów
4. Obóz 1941 06 06 Rosja Murmańska Ponoj
5. Obóz 1941 07 27 Rosja Iwanowska Juża
6. Anders 1941 09 02 Rosja Tockoje

Nazwisko: Waraksa
Imię: Michał
Imię ojca: Franciszek
Data urodzenia:

1913
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Więzienie Litwa Wilno
2. Areszt 1945 07 23
3. £agier 1945 11 07 Workutłag
4. Wyrok 1946 12 18
5. Śmierć 1947 11 10

Nazwisko: Waraksa
Imię: Piotr
Imię ojca: Marian
Data urodzenia:

1922
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1940 1941 Białoruś Baranowicka

Nazwisko: Waraksa
Imię: Piotr
Imię ojca: Marian
Data urodzenia:

1922
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1940 10 4
2. Wyrok 1941 5 28
3. £agier

It`s all about this name. Do you have translate this text for polish language? I later find this village Przerosl.
Best regards.

Mary, please contact to me. My familiar looking for all person about this Surname- Waraksa or Warakso. In Poland lived 6 families about this name. Please contact to me.

Best regards
Jozef
Mary, prosze skontaktuj sie ze mną. Moja znajoma szuka wszystkich osób o tym nazwisku. W Polsce zyje 6 rodzin o tym nazwisku. Prosze skontaktuj sie ze mną.

Józek
Jozef   
3 Mar 2008
Genealogy / Family Plawski [7]

Hi!
I`m looking for all people with family Plawski on the world. I know that family living in USA, Poland, Belarus, Russia, Australia, Canada.
I have two sites about it in internet.

Sorry, my sites I`m write in polish language.
Best regards
Jozef from Poland